Poster: 5 SmartSteps® naar een professioneel KCC

Download de poster

Een goed vastgestelde klantcontactstrategie is essentieel om klantenservice goed in te richten. Passend bij je merkbeloften, missie en visie van de organisatie. Toch ervaren we dagelijks dat het voor veel organisaties moeilijk is om de klantfocus vast te houden en klanten voor langere tijd aan zich te binden. Met het SmartStep model kom je stap voor stap te tot een klantcontactcentrum (KCC) omgeving dat voldoet aan de wensen en behoeften die klanten en de eigen organisatie stelt aan het KCC.

Download de poster