Samen verantwoordelijk voor het resultaat

Chris zegers - van lanschot

“Met SmartCenter heb ik een goede business partner die ons veel nieuwe inzichten heeft gegeven. Daarnaast zijn ze pro actief in het meedenken over verder verbeteren van klanttevredenheid met tegelijk oog voor kosten en concrete resultaatafspraken.”

Chris Zegers, Directeur Specialties
Van Lanschot Kempen

Herald Kerkdijk - CBR

“De samenwerking tussen SmartCenter en CBR heeft z’n vruchten afgeworpen. Met onder meer het beschikbaar maken van stuurinformatie, de inzet van slimme tools en een benchmarkteam, zijn de dienstverlening en de algehele performance op cruciale onderdelen verbeterd. Onze klantenservice is weer in control!

Herald Kerkdijk, Manager Customer Service CBR

Ralph Jagt - Intergamma

“Het Webcare team van SmartCenter raakt precies de juiste snaar! Ik ben onder de indruk van de flexibele houding, de positieve manier van communiceren en de betrokkenheid van SmartCenter.”

Ralph Jagt, Teamcoördinator Webcare Intergamma

Onze aanpak

Een tailor-made verbeterplan voor je organisatie

Op basis van de uitkomsten van de SmartScan stellen we een tailor-made plan voor je organisatie op, waarin we het verbeter- en besparingspotentieel laten zien. We berekenen tegen welke (vaste) kosten per contact verbeteringen zijn te realiseren en binnen welke termijn. Daarna stellen we gezamenlijk de business case op om het verbeterplan operationeel te krijgen. Wij maken ons bij dit proces medeverantwoordelijk voor het resultaat en garanderen dat de kosten per contact dalen.

De SmartScan:

  • Focus op kostenreductie en het verhogen van de NPS
  • Analyse van data en contactmomenten als basis voor verbeterpotentieel
  • Behoeften van je organisatie als uitgangspunt, geen one-size-fits-all methodiek
smartscan 2 think
SmartScan

Meten is weten

De SmartScan is gebaseerd op ons TBO model. Hiermee realiseren we groei door dankzij inzicht in het verbeterpotentieel in elk aspect van je klantinteractie.

SC_Think Middelen

Stuurmiddelen t.b.v. meten en verbeteren van de performance en inzichtelijk maken van de resultaten.

SC_Build Processen

Implementeren processen, doorvoeren verbeteringen middels continue feedbackloop binnen het KCC en gehele keten.

SC_Operate Mensen

Flexibilisering en garantie van gekwalificeerd en gemotiveerd personeel + talentontwikkeling