SmartPeople

Monitoren en data verwerken met SmartPeople

SmartPeople is een database en volgsysteem met daarin alle HR informatie voor klantadviseurs en management. Door eenvoudig selecties te maken heb je zicht op je totale pool aan flexibel personeel. Je ziet in één oogopslag de salaris niveaus, contractduur, opleiding etc. Het is daarnaast ook mogelijk om in een monitoringlijst (Hier in de SmartBlocks brochure meer informatie over) de medewerker te evalueren. Voor de klantadviseur biedt het inzicht in het personeelsdossier en de eigen performance en leervoortgang.

Vraag de SmartBlocks brochure aan!
SmartLearning

Kennis bijhouden en door ontwikkelen met SmartLearning

E-learning inzetten om slim en efficiënt klantadviseurs op te leiden. Met een breed scala aan modules rondom klantcontact komt elk onderwerp aan bod. Naast een specifieke e-learning kan een maatwerk e-learning module ontwikkeld worden op basis van uw wensen en behoefte. Middels de inzet van de aan de SmartLearning omgeving gekoppelde SmartTrainer (meer informatie hierover in de Smartblocks brochure), zorgen wij er vervolgens voor dat medewerkers continu kennis bijhouden en door ontwikkelen.

De voortgang van cursisten kan eenvoudig door de begeleiders worden bijgehouden.
De E-learningomgeving biedt handige rapportage formats om zowel op individueel als teamniveau de vorderingen en scores bij te houden.

Vraag de SmartBlocks brochure aan!
SmartSignals

De feedback tool SmartSignals

De SmartSignals feedback tool maakt het voor klantadviseurs,  management en teamleiders makkelijk en laagdrempelig om verbetersuggesties aan te dragen. Ideeën worden gekwalificeerd op onderwerp, impact op klant en organisatie. Daarnaast kunnen verbeter ideeën worden geliked door collega’s en gekoppeld aan owners die er mee aan de slag gaan en de resultaten binnen de tool kunnen terugkoppelen. Doormiddel van een status toekenning worden de werknemers met hen ideeën op de hoogte gehouden. Het is daarnaast ook mogelijk om de ideeën de prioriteren binnen SmartSignals.

De inzet van SmartSignals creëert een bottom-up methodiek waarmee medewerkers, management en directie continu gevoed wordt met verbetervoorstellen. Dit stimuleert de betrokkenheid bij alle medewerkers en is een goede voedingsbodem voor het realiseren van een continue verbeter cultuur.

Vraag de SmartBlocks brochure aan!
SmartQM

Monitoren tool SmartQM

Quality monitoring (verder genoemd QM) is een onderdeel van de tooling SmartPeople. Bij deze tooling wordt de kwaliteit van de medewerkers getoetst. Op deze manier hou je een vinger aan de pols, hoe de werknemer presteert en waarin hij/zij zich in kan verbeteren.

Bij het onderdeel QM is het mogelijk om werknemers te beoordelen aan de hand van zelf opgestelde QM formulieren. Binnen een QM formulier is het mogelijk om eigen personaliseerde categorieën aan te maken, waarbinnen de medewerkers beoordeelt kunnen worden. Denk hierbij ook aan de mogelijkheden om de werknemers te analyseren die naast telefonisch contact ook getoetst kunnen worden op het gebruik van, Mailing, chats en dergelijken. Iedere klant, ongeacht de medewerker die zij helpt, zal mede hierdoor een positieve ervaring opdoen met uw organisatie. Op termijn is het mogelijk om de werknemers de vooruitgang te zien aan de hand van eerder ingevulde QM formulieren.

Vraag de SmartBlocks brochure aan!
SmartReporting

Inzicht krijgen in relevante data met SmartReporting

SmartReporting biedt datgene wat je altijd al wilde: Betrouwbare realtime (management) informatie over de performance van de afdeling(en), teams en medewerkers. Op ieder moment en op iedere plek! Middels PowerBI worden alle relevante data en  creëren met waardevolle inzichten gekoppeld. Het is mogelijk om door te klikken op de grafieken en data om meer detailinformatie in te zien.

De rapportages worden geschikt gemaakt op klantadviseur-, management- en directieniveau vanuit één bron.
Uiteraard zijn de gegevens volledig beschermd en hanteren wij de strengste privacy standaarden.

Vraag de SmartBlocks brochure aan!
SmartLogging

Online loggen met SmartLogging

In deze online log tool registreert de klantadviseur real time de contactredenen van het klantcontact. Zodoende worden de oorzaken, het afhandel resultaat en het kanaal (e-mail, telefonie, social)van al het verkeer inzichtelijk gemaakt waardoor op basis van inzicht proces/systeem verbeteringen in gang kunnen worden gezet.

Vraag de SmartBlocks brochure aan!