Blog Werk Bij Ons

Klantcase: CBR

'De samenwerking tussen SmartCenter en CBR heeft inmiddels z’n vruchten afgeworpen.'

Het CBR is een van de bekendste instanties van Nederland. Met een grote klantenkring is het belang van een goed werkende klantcontactstrategie des te belangrijker. In november 2019 kreeg Harold Kerkdijk, divisie-manager van het CBR, de opdracht om het klantcontactcentrum te herorganiseren, met als voornaamste speerpunt; het laten toenemen van de bereikbaarheid voor klanten met vragen.

In SmartCenter vond Harold Kerkdijk de gewenste partner om deze reorganisatie vorm te geven, en door goede samenwerking en analyses zijn een aantal onderscheidende resultaten geboekt.

Informatie werd omgezet naar inzicht en met een duidelijke visie werd een blik op de toekomst gerealiseerd zodat op korte termijn herstel van het vertrouwen vanuit de burger en politiek plaats kon vinden.