Blog Werk Bij Ons

Welkom bij de Quickscan!

Benieuwd waar u zich bevindt t.o.v. andere organisaties in uw sector?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vul hier uw gegewens in

Welk van de volgende kanalen zet uw organisatie in om klantvragen te beantwoorden?

Telefonie
Mail
Chat
Twitter
Facebook
Pinterest
Instagram
Whatsapp
'Mijn omgeving' op de website
Contactformulier op de website
Post

Kent uw organisatie de tien meest gestelde vragen per kanaal?

Kennis wordt op een plek beheerd en vandaar ontsloten naar alle communicatiekanalen.

Uw organisatie onderzoekt regelmatig & gestructureerd de behoeften, verwachtingen en wensen van klanten.

De directie en leidingevenden zijn binnen de organisatie het gezicht van werken aan excellente klantgerightheid.

De ideale klantbeleving en excellente klantgerichtheid zijn vertaald naar de functieprofielen en belangrijkste doelstellingen per functie.

De selectie van nieuwe medewerkers en leidinggevenden is vooral gericht op het vaststellen van de klantgerichtheid en cultuurfit.

Het evaluatie- en beoordelingssysteem geeft een goed beeld per medewerker van sterke punten en verbeterkansen ten aanzien van klantgerichtheid. Resultaten hiervan worden consequent gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling van elke medewerker.

Uw organisatie gebruikt gestructureerde luister- en feedbackmechanismen om te leren van de ervaringen van medewerkers met klanten.

Directie en leidinggevenden sturen actiever op klantbeleving en medewerkers - en partnerbetrokkenheid dan op omzet, kosten en andere financiele KPI's.

Onze organisatie is in staat om service levels consequent te behalen.

Uw organisatie werkt continu aan het verbeteren van de klantbeleving en het enthousiasme van klanten.

Vul hier uw gegevens in