Veel organisaties zijn op zoek naar de ideale afstemming tussen het werkaanbod en de beschikbare capaciteit om dit aanbod te verwerken. Traditioneel maken organisaties hiervoor gebruik van uitzendbureaus en detacheringsopdrachten om zo flexibel mogelijk te kunnen reageren op de pieken en dalen van het werkaanbod. Is het echter een ad-hoc keuze om op een financieel zo aantrekkelijk mogelijke wijze een eigen flexibele schil van arbeidskrachten te verwerven? Of ligt er een strategische keuze aan ten grondslag?

Dweilen met kraan open

In de praktijk zien wij dat deze keuze veelal ad-hoc gebeurt. De vraag naar tijdelijke professionals of tijdelijke klantenteams die pieken op kunnen vangen of achterstanden weg kunnen werken nemen snel toe, terwijl je hier als organisatie vooraf goed op voorbereid wilt zijn. Daarbij leert de praktijk dat een tekort aan vast personeel regelmatig opgevangen wordt vanuit de flexibele schil die organisaties beschikbaar hebben. Het gevolg is dat de flexibele schil niet is wat het lijkt en niet in staat is om de pieken in het werkaanbod op te vangen, iets waar de organisatie wel op rekent. Uiteindelijk besteedt het verantwoordelijke management van de flexibele schil 80% van hun tijd aan hooguit 20% van het werk, namelijk het geen dat niet planbaar is. Tijdrovendfrustrerend en inefficiënt.

Drie oorzaken

We zien drie veel voorkomende oorzaken die deze inefficiëntie veroorzaken:

  1. Het begint met inzicht en het tijdig, juist en volledig voorspellen van het werkaanbod t.o.v. van de beschikbare capaciteit. Zowel van vast personeel, als flex personeel. Is dit er niet of onvoldoende? Dan is het niet mogelijk om de juiste afstemming tussen werkaanbod en de benodigde capaciteit te maken.
  2. Een tweede oorzaak van de inefficiëntie is dat bovenstaand inzicht er ergens in de organisatie wel is, maar dat deze niet bewust op de juiste plekken binnen de organisatie beschikbaar is om hier adequaat op te anticiperen.
  3. De meest voorkomende is een niet toereikende flexibele schil. Organisaties zien het gebrek aan capaciteit wel aankomen, maar beschikken niet over de resources om deze op de juiste wijze op te vangen.
flexpool

Een uitzendbureau of het uitzetten van een detacheringsopdracht biedt vaak niet genoeg kwalitatieve flexkrachten. Om daar niet afhankelijk van te zijn kan je met meerdere uitzendpartijen werken, maar dit wordt al snel complex. De aansturing kost veel tijd door onder andere werving & selectie en het continu inwerken van nieuwe flexkrachten is een kostbare en tijdrovende klus.

Professionaliseren

Door de professionalisering van je flexibele schil als een strategische keuze te zien, kies je voor structuur en duidelijkheid. Een goed fundament van je flexibele schil draagt eraan bij om van klanten en medewerkers ambassadeurs te maken. Het is de flexibele schil die kwalitatieve groei mogelijk maakt.

Benieuwd hoe je als bedrijf omgaat met het flexibel opschalen van klantenteams? En wat de mogelijkheden hierin zijn? Neem contact op.

Terug naar het overzicht